formandsberetning 2020

generalforsamling 26.02.2020

Formandens beretning, Svenstrup Husflidsforening, onsdag den 26. februar 2020

 

Velkomst og fremmøde

 

Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne byde velkommen til Svenstrup Husflidsforenings generalforsamling for kursussæsonen 2019 – 2020

 

Bestyrelsen

 

Bestyrelsen består pt. af Hans, Preben, Lars, Poul og undertegnede.

 

I år er det Preben, Lars og undertegnede der udtræder af bestyrelsen og dermed er på valg. Vi modtager alle tre gerne genvalg, men det kommer vi til under et af de næste punkter i generalforsamlingen.

 

Hvad er der sket siden sidste generalforsamling

 

Lokalemæssigt har vi fået malet gulvene i de to rum vi manglede at få malet, så nu er alle gulvene malet, og jeg har klart fornemmelsen at der generelt er stor tilfredshed med arbejdet, og at det har gjort lokalerne langt mere indbydende og nemmere at rengøre.

 

Her vil jeg lige hæve en pegefinger, og opfordre til at alle bidrager til rengøring efter hver husflidsaften. Vi har ikke rengøringspersonale tilknyttet, og da bestyrelsen deltager på præcis samme vilkår som alle andre, er det ikke meningen at det er bestyrelsen der skal sikre en rimelig rengøringsstandard.

 

Vi har også i år været begunstiget af tilskud fra Aalborg kommune, Fora og sidst Spar Nord fonden, så vi igen har fået mulighed for at forøge maskinparken.

 

Fra Aalborg kommune har vi fået tilskud så vi kunne erhverve slibesten til vores Tormek sliber, samt båndsavs klinger til vores båndsave.

 

Fra Fora har vi fået tilskud til at købe en ny Tormek sliber, og den anden blev sat ind til knivfolkene med helt nye slibesten.

 

Håbet bag indkøbet var at vi kunne få skarpe og korrekt slebne drejejern samt knive m.v. Netop Tormek slibesystemet gør det muligt at opnå det, hvis man følger anvisningerne i brugen.

 

Kristen har sat sig ind i hvordan udstyret bruges korrekt, og alle har derfor mulighed for at få undervisning af Kristen.

 

Herudover er der indkøbt forskelligt udstyr til træskæring og jeg er så småt selv begyndt at prøve at skære figurer. Jeg håber at der i de kommende sæsoner vil være flere der synes at det kunne være sjovt, og jeg har en del materiale omkring træskæring, som folk kan finde inspiration i.

 

Det meste af udstyret ligger fortsat i skabet i gangen, men det er mit håb at vi samtidig med at vi ser på indretningen af vore lokaler samtidig får etableret forhold, der forbedrer mulighederne for at få træ- eller figurskæring sat mere i værk og få udstyret gjort synligt for alle.

En del af dette udstyr, tror jeg, vil også være anvendeligt for knivfolkene, så mit mål er at få udstyret ud i lyset.

 

Der er også i år mulighed for at ansøge om økonomisk hjælp til indkøb af udstyr, men det kræver oftest, at dette udstyr kan bruges til at udvide vores aktiviteter, og dermed øge eller fastholde deltagerantallet. Det sidstnævnte går lidt trægt.

 

Forslag modtages gerne, så skal jeg nok forsøge med ansøgninger om midler til udstyr.

 

I efteråret har vi haft besøg af et par lokale folk fra Godthåb der er i gang med at lave en lille film, der kan blive vist på den lokale aalborg kanal.

 

Herudover er vi blevet pænt omtalt i lokalavisen, ligesom vi deltager normalt i Hammerværks dagene.

 

Fra bestyrelsens side håber vi at dette er med til at gøre os synlige, og fortæller om hvilke muligheder der er hvis man vil deltage i vores forening.

 

I må imidlertid også gerne være med til at udbrede kendskabet. Møder I nogle der kunne være interesseret, så tag dem med ned en aften, så viser vi gerne lokaler og udstyr frem.

 

Der har været lidt problemer omkring hyldeplads til alle. Det må vi have set på, så derfor få mærket jeres hylde med navn, så må vi se om vi kan få ryddet lidt ud og få sikret hyldeplads til alle.

 

Vi skal også have set på vores trælager nede i de gamle wc'er. Der skal ryddes ud og lagrene skal gøres mere overskueligt. Det håber jeg vi også kan se på her hen over sommeren.

 

Hjemmesider og Facebook

 

Jeg forsøger løbende at huske at få vores hjemmeside på Svenstrup.Husflid.dk opdateret og det samme på vores side under www.aftenskole.nu, så folk der har interesse for det vi kan tilbyde melder sig ind i foreningen.

 

Hvis I har bemærkninger til disse sider, må i meget gerne melde det til mig, så jeg måske kan få tilrettet tekst m.v.

 

Vi fik for et par år siden oprettet en hjemmeside på Facebook.

 

Poul Trasborg er administrator og her kan alle komme med indlæg, erfaringer og bemærkninger så brug den endelig. I skal lige søge om optagelse ved Poul.

 

Sidste år blev der på Svenstrup husflidsforening afholdt et møde med andre husflidsforeninger i Himmerland, med henblik på at få opstartet et tættere samarbejde foreningerne imellem.

 

Poul Trasborg har været behjælpelig med at få oprettet en Facebook platform som jeg håber kan bruges som fælles informationsplatform foreningerne imellem, men jeg må indrømme at det går lidt trægt med at få det sparket i gang, men jeg håber og har tænkt mig at gøre mere ved det i dette i år.

 

Forenings nyt

 

I vores paraplyorganisation FORA, afholdes der i år landsmøde den 16. – 17. maj 2020. Det bliver i år afholdt i Aarhus, og jeg regner med at deltage.

 

Selv om Fora på mange måder er meget opmærksom på de små foreninger, er emnerne der bliver behandlet mest målrettet egentlige bestyrelser, skoleledere og undervisere. Jeg synes ikke altid de er så relevante for os, men en glimrende lejlighed hvis man ønsker lidt nærmere viden om organisationen Fora.

 

Skulle der imidlertid sidde en i forsamlingen der brænder for at deltage i et sådant møde, så henvend jer til mig, så må vi se om vi kan få det arrangeret. Vi har mulighed for at være 3 deltagere.

 

Som nævnt er vi med i Fora. Vi betaler et beskedent kontingent, som vi får trefold i støttekroner da Fora er med i den gruppe af foreninger der får del i og uddeler tipsmidler.

 

Samtidig har vi et talerør i en større sammenhæng.

 

Er man interesseret i at vide lidt mere om FORA og hvad det er for en størrelse, kan man gå ind på deres hjemmeside Fora.dk, hvor der står en masse om foreningen.

 

Forsikring

 

Her skal I lige huske, at I selv skal have tegnet en fritids-ulykkesforsikring, hvis man da ønsker at være forsikret.

 

Vi er med i en kollektiv forsikring tegnet via FORA, men har ikke en forsikring der dækker jer. Den vi har dækker kun ansatte, hvilket vil sige Christen vores underviser.

 

Kurser andre steder

 

Vi har som bekendt en række husflidsforeninger der ligger ikke så langt væk fra Svenstrup.

Visborg husflidsforening der ligger i Visborg ved Hadsund er en større forening der tilbyder kurser indenfor en lang række fagområder. De kan søges på:

 

http://www.visborghusflidsforening.dk/ Udstilling holdes den 5. april kl. 13 – 17 og 6. april fra 10 – 16.00.

 

Gudumholm husflid, www.Husflidsskolen.dk der ligger i Gudumholm ved Storvorde, har ikke endnu angivet hvornår de holder udstilling, men det plejer at være samtidig med Visborg.

 

Vadum husflidsforening, www.Vadumhusflid.dk der ligger i Vadum holder udstilling Skærtorsdag den 9. april fra 13 til 16.30.

 

Rebild husflidsforening holder udstilling den 28. - 29. marts i Stubhuset i Støvring. Hvornår ved jeg ikke, men hvis man møder op omkring middag, vil det nok være åbent.

Man kan se mere om forening på Foreningsportalen i Rebild kommune.

 

Hals husflidsskole holder formentlig udstilling den 4. - 5. april, men man kan evt. kontakte skoleleder Susanne Busk Slot, tlf. 31383422, email: mindebo24@gmail.com.

 

Jeg kan kun opfordre medlemmerne om at tage rundt og se på andre husflidsforeningers udstillinger.

 

Tilskud til undervisning

Aalborg kommune har vedtaget at yde et tilskud på max. 6,50 kr. pr. deltager pr. undervisningstime til særlige grupper. Kasseren søger for deltagerne og sørger også for at medlemmerne får refusionen udbetalt.

Sponsorer

I sæsonen 2019 – 2020 har vi modtaget tilskud fra Aalborg kommune og Fora. Tilskuddenes størrelse fremgår af regnskabet.

 

Afslutning

Som afslutning vil jeg takke alle mine bestyrelseskolleger for et godt og konstruktivt samarbejde i denne sæson, og jeg glæder mig til den kommende, hvor vi forhåbentlig får mulighed for også til næste år at forbedre vilkårene for vores lille forening.

 

Jeg vil også gerne sige tak til Chresten og Ernst som undervisere, og håber selvklart at vi også kan trække på jer til næste år.

 

Ellers vil jeg afslutte med at ønske jer alle et fortsat godt kursus, og håber at se jer alle igen til næste år.

 

 

Tak for ordet.

 

Svenstrup den 24. februar 2020.

 

 

v/formand Charles Kuno Jensen