Corona og svenstrup husflidsforening

Møder Generalforsamling forventes afholdt Onsdag d. 23. februar 2022 kl. 20.30

”Bestyrelsen er af den opfattelse efter Corona restriktionerne igen er blevet forlænget, at vi ikke kan afholde husflid i forårssæsonen 2021.

 

Vi forventer at kunne starte op som normalt til efteråret. Vi sørger naturligvis for at udsende mail og skrive på Facebook samt på hjemmesiden, hvornår opstarten bliver i oktober.

 De der allerede har betalt for forårssæsonen 2021, kan vælge om de vil have pengene tilbage ved at sende mail til kassereren, ellers overføres de bare som betaling for efterårssæsonen 2021.

 Det er bestyrelsens håb at alle har lyst til at deltage igen til efteråret.

 Hvis der skulle være spørgsmål, er i velkommen til at kontakte bestyrelsen.

 Hav det godt og pas på jer selv.

 

Venlig hilsen

Svenstrup Husflidsforening

 

Bestyrelsen”