Corona og svenstrup husflidsforening

Møder Generalforsamling forventes afholdt Onsdag d. 24. februar 2021 kl. 20.30

Situationen omkring Corona restriktionerne har også stor betydning for Svenstrup Husflid.

Vi er således også omfattet af reglerne omkring forsamling, og kan derfor kun være 10 personer i lokalerne af gangen.

Det betyder at vi har måttet indføre begrænsninger på deltagerantal.

Som det ser ud lige nu, er der ikke mulighed for at tage flere deltagere ind i foreningen på nuværende tidspunkt.