Kursus i Træsløjd, trædrejning og knivmageri

 

Svenstrup Husflid starter op igen til oktober 2020.

Der forventes at være indskrivning onsdag den 30. september 2020 kl. 19.00.

Indskrivningen har til formål at give bestyrelsen et overblik over hvor mange, der kan forventes at ville deltage i kurserne den eller de kommende sæsoner.

Sæsonen forventes at starte mandag den 5. oktober 2020 kl. 19.00, hvor knivholdet starter op.

Træholdet starter op onsdag den 7. oktober 2020 kl. 19.00.

Vi holder efterårsferien undervisningsfri, men de nøjagtige datoer vil blive fastlagt sener og angivet på denne side

Prisen for en sæson er ikke fastlagt helt endnu, men sidste år kostede det kr. 725 pr. kursus (30 timer).

Vi har besluttet at holde vinterferieugen (uge 8) fri for undervisning.

I forårssæsonen 2021 startes et nyt hold op med knive den 4. januar, der så slutter den 15. marts 2021 og et sløjdhold der så starter den 6. januar og afslutter den 17. marts 2021.

Alle aftener starter kl. 19.00 og slutter kl. 22.00 hvor så det sidste kvarter skal benyttes til oprydning.

Vi skiftes til at lave kaffe til alle og medbringe en kage til kaffen.

 

Hvis du vil se hvad vi laver eller er interesseret i at deltage så kom ned se hvad vi kan byde på.

Personer der har interesse, er altid velkommen til at komme ned og se hvad der kan tilbydes når vi er dernede.

Aalborg kommune yder pt. støtte til udvalgte grupper som f.eks. pensionister, studerende m.v.  som bor i kommunen.